Size yardımcı olabilmemiz için lütfen bilgi formunu doldurunuz.

Rusya vizesi
Almanya vizesi
Belçika vizesi
Hollanda vizesi
Avusturya vizesi
Kanada vizesi
İtalya vizesi
Danimarka vizesi
İspanya vizesi
İngiltere vizesi
Yunanistan vizesi
İsveç vizesi
İsviçre vizesi
Fransa vizesi
Avustralya vizesi
Japonya vizesi
Meksika vizesi
Çin vizesi
Portekiz vizesi
Polonya vizesi
Amerika vizesi
 

Rusya Vizesi


Rusya Vizesi İçin Gereken Belgeler

Rusya'ya Tek Giriş Halinde Verilmesi Gereken Belgeler

a) Pasaportun aslı;
b) 1 adet vesikalık fotoğraf;
c) Konsolosluğumuzdan alınacak vize formu (aşağıda örneği sunulmuştur);
d) Rusya 'da 3 ay'dan fazla kalacak şahıslardan İnsan Bağışıklığı Yetersizliği
Virüsü (AİDS) enfeksiyonu olmadığını teyid eden sertifika istenir,
Ve (1.,2.veya 3.) vize türüne göre aşağıdaki belgeler ile başvurulması gereklidir:

1. Ticari Vize

Iş görüşmesi yapmak, çalışmak veya faaliyet yapmak isteyen kişilerin vize alabilmeleri için Rusya'daki ortak iş veya iş görüşmesi yapılacak kuruluştan ya da firmadan alınacak davet yazısı.

2. Akraba Veya Tanıdık Ziyareti

Rusya'daki bir şahıs tarafından davet edilen kişilere, Rusya'da mukim bulunan şahsın resmi makamlara başvurarak göndereceği resmi davet yazısının aslı gereklidir.

3. Tır Şoförü Belgesi

Nakliyat şirketi yetkilisinin aşağıdaki belgeler ile başvurması gereklidir:
a) Yükü gönderen tarafından hazırlanmış ve yükü teslim alacak olanın unvanının
ve açık adresinin belirtildiği yazı;
b) TIR Karnesi'nin aslı ve fotokopisi;
c) CMR Hamule Senedi'nin aslı ve fotokopisi (Bu formun 22.nci kısmında gönderenin
imza ve kaşesi bulunmalıdır);
d) Pasaportlarda mesleği ‘şoför' olarak belirtilmiş olmalıdır.

4. Turist Vizesi

Turist vizesi alınabilmesi için seyahat acentesine başvurulması gereklidir.
Seyahat acentesinden aranacak belgeler şunlardır;
Turistik vize temini için Konsolosluk şubesine ( pasaport, vize başvuru formu ve bir adet fotoğraf ile birlikte) ibraz edilmesi gereken belgelerin listesi aşağıdaki gibidir.

1. Turun, Rus turizm firması île sözleşmesi olan yabancı firmadan satın alınması halinde:

Yabancının kalacağı adres bilgilerini, Rusya Federasyonu'nda kalacağı süreyi
(giriş çıkış tarihlerini), kabul eden Rus turizm firmasının adını da belirten yabancı
firmanın voucher (rezervasyon fişi) orijinali ve fotokopisi, yabancı firma tarafından onaylanmış ve ödemeleri yapılmış olan hizmetlerin listesi (transferler, otel konaklama, turlar v.s.);

Yabancı turist kabul koşullarına uygun olan Rus turizm firmasının teyidi;

2. Turun, Türkiye'de temsilciliği bulunan Rus firmasından alınması halinde:

Rus tur fîrması temsilciliğinin voucher (rezervasyon fışi) 'in orijinali ve fotokopisi;
Yabancı turist kabul koşullarına uygun olan Rus turizm firmasının teyidi;

3. Turun, Rusya Federasyonu'nda bulunan Rus turizm firmasından alınması halinde:

Yabancının kalacağı adres bilgilerini, Rusya Federasyonu'nda kalacağı süreyi
(giriş çıkış tarihlerini), kabul eden Rus turizm firmasının adını da belirten voucher (rezervasyon fişi)'in orijinali ve fotokopisi, Rus firmasının onayını taşıyan ödenen hizmetlerin listesi (transferler, otel konaklama, turlar v.s.);

Yabancı turist kabul koşullarına uygun olan Rus turizm firmasının teyidi;

NOT:
Bazı durumlarda voucherde ve Rus turizm firmasının teyidinde belirtilen giriş ve çıkış tarihlerine uygun olan biletler ve otel rezervasyon konfirmasyonunun ibrazı istenilebilir.
Otel rezervasyonunun teyidi turistik vize verilmesi için sebebiyet değildir.

Vize İle İlgili Başvurularda Dikkat Edilecek Hususular

1. Saat 12.00'den sonra yılacak vize müracaatları ACİL sayılır ve mesai saatleri dışında yapılan ACİL İŞLEMLER FİYATINA tabi tutulur. Vize formunda yanlış veya eksik bilgiler (yanlış araba plakası, pasaport ve TIR KARNE numaraları, refakat eden çocuğun formda gösterilmemesi ve saire) bildirildiğinden dolayı verilen vizenin hatalı çıkmasının mesuliyeti kabul edilmez ve onun yerine yeni vizenin yazılmasının ücreti müşteriye aittir.

2. Vize müracaatında bulunmak için diğer gereken evrakların yanı sıra ilk önce Vize yapıştırılacak bir boş sayfası bulunan ve geçerlilik süresi alınacak Vizenin süresinden kısa olmayan pasaportun ve üzerinde bir fotoğraf yapıştırılan net ve açık şekilde doldurulan vize formunun ibraz edilmesi gerekir.

Belgelerin Tasdik İşlemleri

Rusya ve Türkiye'nin de taraf oldukları 1961 tarihli Lahey Uluslararası Sözleşmesi gereğince bir devletin ülkesinde hazırlanan fakat başka bir devletin ülkesinde
kullanılacak evrak, evrakın menşei olan devletin yetkili merci tarafından özel
‘APOSTİLLE' kaşesiyle tasdik edilecektir.

Bu suretle Rusya'da kullanmak amacıyla, Türkiye menşeli olan evrak, yerel noter tarafından tasdik edildikten sonra yetkili Türk Valiliğince ‘APOSTILLE' kaşesi ile onaylanacaktır. Aynı usul Rusya menşeli fakat Türkiye'nin sınırları dahilinde
kullanılacak evrak için geçerlidir.

Konsolosluk, ancak yukarıdaki belirtilen usule uygun evraklar hazırlar ve tercümesini tasdik eder.
Almanya Vizesi
Dilekçe amacını sözlü olarak açıklamak için, başvuru sahiplerinin İstanbul'daki başkonsolosluğumuza şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Çocukların tatil zamanında başvuruları; şahsi başvurular 10 yaş üstü çocuklardan istenmektedir. Çocukların tatil zamanı dışında başvuruları;şahsi başvurular 16 yaş üstü çocuklardan istenmektedir.

Ziyaret amaçlı vize başvuruları için başvuru anında aşağıdaki belgeler gerekmektedir; Seyahat eden her şahıs için (beraber seyahat eden ve reşit olmayan çocuklar da dahil olmak üzere) eksiksiz, okunaklı bir biçimde doldurulmuş ve kendi el yazınızla imzalanmış başvuru formu.

Arka fonu açık renkli (kontrastlı), en fazla 6 ay önce çekilmiş 2 orijinal vesikalık resim (rötuş edilmemiş ve bilgisayardan basılmamış olmalı).

Alman İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca, Almanya'da davet eden şahıstan bir garanti belgesinin aslı ve bir fotokopisi.

Özel durumlarda:
Varlıklı kişiler ödeme kabiliyetlerini, mali durumları hakkında uygun belgeler ibraz ederek kanıtlayabilirler. (örnek: Uzun zamandır bankada bulunan yüksek meblağlı mevduatlar. Sadece nakit para veya kredi kartları kanıt olarak pek uygun sayılmamaktadır.)
İstenilen vize süresini kapsayan ve yabancı ülkelerde geçerli olan bir sağlık sigortası (belgenin aslı ve bir fotokopisi) (Bkz: Seyahat ve Sağlık Sigortası).

Toplu nüfus kayıt örneği;
Ayrıca aşağıda belirtilen belgelerin de asılları ve fotokopilerinin (geçimin nasıl temin edildiğine dair belgeler, sigorta belgeleri, vs.) başvuru anında ibrazı gerekmektedir. Memurlar ve kamu işyerlerinde çalışanlar istenilen vize süresi için resmi izin belgesi, maaş bordrosu, işyeri kimlik kartı SSK'lı olmanız halinde SSK işe giriş bildirgesi.

Özel sektörde çalışanlar;
İşyerinden vize müracaat süresini kapsayan izin belgesi, işyerinden orada çalıştığınıza dair belge, işverenin imza sirküleri, vergi levhası ve ticaret odası kaydı, SSK'ya giriş bildirgesi ve son maaş bordrosunun orijinali ve bir fotokopisi.

Serbest çalışanlar;
Vergi levhası; imza sirküleri; Ticaret Odası kaydı, Ticari Sicil Gazetesi.

Çiftçiler;
Bağlı bulunulan ziraat odası tarafından onaylanmış çiftçilik belgesi, ekilmiş alanlara ait tapu veya tapu yerine geçen belge veya kira kontratı mevcut ise, ev veya daire tapuları, zirai makinelerin ruhsatları.

Emekliler;
Emekli kimlik kartı, sağlık karnesi, mevcut ise, ev ve daire sahibi olduğunuzu gösterir belgeler veya kira kontratı ve bankada bulunan paranızın belgesi.

Öğrenciler ve Üniversite Talebeleri;
Okulların açık olduğu zamanlarda okul tarafından düzenlenmiş öğrenci belgesi ve derslerden muafiyet tanındığına dair belge veya Üniversite belgesi, ebeveynlerin geçimlerini nasıl temin ettikleri ile ilgili belgeler.

SSK sigortalıları için;
(Ebeveynlerin aile sigortaları üzerinden) Reşit olmayanlar: Velâyet hakkına sahip olanların vekaletnamesi (mesela ebeveynlerden).

Ev hanımları;
Eşin geçimini nasıl temin ettiği ve sigortası ile ilgili belgeler (yukarıda belirtilen şekilde), SSK sigortalıları için (eşlerin aile sigortaları üzerinden)Eşin çalışma belgeleri veya emekliliği belgeler

Tedavi amacıyla Almanya'ya gitmek isteyenler;
Geçimin nasıl temin edildiği ile ilgili belgeler (yukarıda belirtilen şekilde), Doktor veya hastane tarafından verilmiş randevu belgesi ve ayrıca masrafların karşılanacağını teyit eden doktor veya hastane tarafından tanzim edilmiş beyanname.

Belgeleri bu bilgi yazısına göre hazırladıktan sonra vize müracaatı için 0212 : 340 49 00 numaralı telefondan 9,- € karşılığında (kişi/randevu başı) randevu alabilirsiniz.

Yukarıda sıralanan tüm belgelerin getirilmesi, size otomatikman vize verileceği anlamına gelmediği özellikle belirtilmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde, başka belgelerin getirilmesi de istenilebilir.


Avustralya Vizesi

• Doldurulmuş turist vize formu 48R.

• Pasaportunuz (en az Avustralya'da kalacağınız süre kadar geçerli olmalıdır)

•Size ait 1 adet yeni çekilmiş vesikalık resim ve varsa pasaportunuza kayıtlı ve sizinle beraber seyahat edecek olan çocuklarınızın (2 yaş ve üzeri) birer resimleri.

• Başvuru ücreti; 70 Avustralya Doları karşılığı Yeni Türk Lirası. ( LÜTFEN DİKKAT: Başvuru yapan kişi vizeye uygun görülmediği takdirde kasa fişi karşılığı tahsil edilmiş olan bu ücret iade edilemez).

• Çalışıyorsanız işvereninizden görevinizi, gelirinizi, izin sürenizi ve dönüşünüzde aynı işyerinde çalışmaya devam edeceğinizi gösteren yazı; Emekli iseniz emekli kimliği ve maaş cüzdanı; Öğrenci iseniz öğretim kurumunuzdan kayıtlı öğrenci olduğunuza dair belge.

• 18 yaşından küçük kişiler anne veya babası veya her ikisinden ayrı olarak Avustralya'ya seyahat edecekse, Türkiye'de kalan veli(ler) tarafından noter tasdikli muvafakatname.

• 18 yaşından küçük kişiler için kalacakları yeri ve desteği garantileyen Avustralya'daki velilerinden mektup.

• Maddi durumunuza gösteren belgeler (banka hesap cüzdanları, tapu, maaş bordrosu, masraflarınızın karşılanacağına dair garanti mektupları) (istenilen bu belgelerin asıl kopyaları veya tasdikli fotokopileri sunulmalı).

• Akrabalarından veya Avustralya'da ziyaret edeceğiniz arkadaşlarınızdan davetiye mektubu.

Bazı özel durumlarda, Elçiliğin anlaşmalı doktorları tarafından muayene olmanız istenebilir.

EKSİK BELGE İLE YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEMLERİNİZİN UZAMASINA SEBEP OLACAKTIR.

LÜTFEN BAŞVURU FORMUNDA VE DAVET FORMUNDAKİ TÜM SORULARI TAM VE EKSİKSİZ DOLDURDUĞUNUZDAN EMİN OLUNUZ. BAŞVURUNUZ TAM DOLDURULMADIĞI TAKDİRDE CEVAP SÜRESİNİN UZAMASINA SEBEP OLACAKTIR.

PASAPORTUNUZ VE DİĞER İADE GEREKEN BELGELER BAŞVURUNUZ NETİCELENDİĞİ ZAMAN KURYE İLE ADRESİNİZE GÖNDERİLECEKTİR. LÜTFEN EKTEKİ KURYE KONŞİMENTOSUNU DOLDURUP BAŞVURU FORMUNUZLA BİRLİKTE TESLİM EDİNİZ. KONŞİMENTO SEFARETTEN TEMİN EDİLEBİLİR.


Bulgaristan Vizesi

Özel Ziyaret Vizesi
Tek giriş özel ziyaret vizesi için istenilen belgeler:

Tam doldurulmuş ve renkli resim yapıştırılmış vize formu.

Geçerli pasaport (Pasaportun geçerlilik süresi talep edilen vize süresi bitiminden en az altı ay olmalıdır.), pasaportun fotokopisi

Bulgaristan'daki yerel belediye ve noter tarafından tasdik edilen davetiye (aslı).

Akrabalık derecesini gösteren belge (akraba ziyaretinde).

Gelir kaynaklarını gösteren banka hesabı belgesi, kredi kartı, tapu v.s. (akraba olmayanlar için).

Turist vizesi İçin Gerekenler

Yetkili seyahat acentesinden vauçer, veya otel rezervasyonu.

Acele vize üç gün içinde, normal vize ise bir hafta içinde verilmektedir.


Fransa Vizesi


Turist vizesi başvurusu:
1 adet kısa süreli kalış vizesi formu
1 adet vesikalık fotoğraf
Adres ve telefon numarası da üzerinde belirtilmiş olan 1 adet başvuru dilekçesi veya işverenin vereceği bir çalışma belgesi

Eğer mesleki bir faaliyette bulunuyorsanız:

Şirketin imza sirküleri
Ticaret Odası Sicil Kaydı
Vergi levhası
Resmi Gazete yazısı
Kişisel banka hesabı
Şirketin banka hesabı

Eğer çalışansanız:

Sigorta giriş bildirgesi
Maaş bordrosu
Kişisel banka hesabı
İşveren şirkete dair belgeler

Eğer mesleki bir faaliyette bulunmuyorsanız :

Düzenli gelir belgeleri
Bir banka hesabı
Tapu
Fransa'da otel rezervasyonu

Tanıdık evinde kalacak olanlar için, Fransa'daki ilgili belediye tarafından tasdik edilmiş
bir davetiye gerekmektedir.
Dikkat, Fransa Büyükelçiliği, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak başka belgeler de talep edebilir.

Kısa süreli kalış ya da seyahat vizesi başvurusunda bulunan kişi, sağlık nedenleriyle ülkeye ani dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını karşılayan
kişisel ya da kolektif ve geçerli bir seyahat sigortasına sahip olduğunu kanıtlamalıdır.

Vize başvurusunda bulunan kişi, bu seyahat sigortasını kendi ülkesinde, bunun
mümkün olmadığı hallerde herhangi başka bir ülkede yaptırılabilir, ya da Fransa'da, kendisini konuk edecek kişiye yaptırtabilir.

Bu sigorta poliçesinin, Schengen müktesebatını eksiksiz uygulayan tüm ülkelerde
geçerli olması gerekir. Sigorta poliçesinin, Schengen'e tabi ülkelerdeki kalış süresince geçerli olması gerekir. Poliçenin asgari teminat tutarı 30.000 Euro'dur.


Romanya Vizesi


Romanya'ya Giriş Vizeleri Verilmesinin Özel Şartları "Romanya Hükümeti Ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma" Gereğince Başvuru Özellikleri

Vize, Romanya Konsoloslukları ve Diplomatik Otoriteleri tarafından, Romanya'da yasayan yabancıların rejimine ilişkin 194/2002 nolu Acil Hükümet Kararı uyarınca öngörülen şartlar altında, yabancılara verildiği amaca uygun olarak, Romanya topraklarına girme ve belirlenmiş bir süre için oturum hakkini sağlamak üzere verilen izindir.

1. TRANSİT VİZESİ (sembolü B veya CL/B, Grup Vizesi için)

Transit vizesi bir yabancıya Romanya topraklarını transit geçme imkanı tanıyan vizedir.

Transit vizesi bir geçişli (31$) veya çift geçişli (41$) olabilir. Her geçiş 5 günü geçmeyecek şekilde verilmektedir.

Gerekli evraklar:

a) Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerliliği en az 1 yıl olması gerekir;
b) Gidiş-dönüs bileti (çift geçişse) veya gideceği yere kadar seyahat bileti (tek geçişse) veya araba sürücüleri için, araç ehliyeti, yeşil kart ve araç kayıt evrakları (ruhsat);
c) Gideceği ülkenin geçerli vizesi;
d) 2 fotoğraf;
e) pasaport fotokopisi.
Geçerli Schengen vizesi hamili Türk vatandaşları beş güne kadar ülkeden ayrılmak ve kalış süresinin vizenin geçerlilik süresini asmaması şartıyla, vizeden muaf olarak Romanya'dan transit geçiş yapabileceklerdir.


2. KISA SÜRELİ OTURUM VİZESİ (C TIPI)

Kısa süreli oturum vizeleri yabancılara Romanya topraklarına girme ve ilk giriş tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içerisinde kesintisiz olarak veya birkaç konaklama yaparak toplam 90 günü geçmeyecek şekilde oturum izni veren vizedir.
Yeni kısa süreli bir vize sadece son 6 aylık bir süre içerisinde 90 günlük süresini aşmamış olanlara verilir. Kısa süreli oturum vizesi sahibi olan yabancının Romanya Topraklarında oturum hakki uzatılamaz. Bu tür vizeler bir yada daha çok seyahat için verilebilir.

1. Görev (sembolü C/M)

Her bir Akit Tarafın resmi hükümet heyetlerinin üyeleri ve anılan heyetlere eslik eden kişiler diğer Akın Tarafın ülkesine vizesiz olarak gireceklerdir. Heyetin ve heyete eslik edecek kişilerin listesi diğer Akit Tarafa önceden bildirilecektir.

2. Turizm (sembolü C/TU veya turizm amaçlı grup vizesi, CL/TU)

Romanya'da turistik amaçlarla seyahat edecek yabancılara verilir. Bu vize sadece tek girişli olabilir. Ücreti 41 dolardır. Vizenin verilme şartları:

a). Ya voucher ya bir konaklama biriminde kesin bir rezervasyon seklinde, konaklama şartlarının garantilediğinin ispati ya Romanya'da talep eden kişinin adına bir konutun kiralama veya mülk sahibi olduğunun ispati;
b). Gidiş dönüş seyahat biletin rezervasyonu veya araba sürücüleri için,
araç ehliyeti, yeşil kart ve araç kayıt evrakları (ruhsat);
c). Vize süresince seyahat sağlık sigortası;
d). Kalınacak süre içinde günlük 100 EURO geçinme aracı veya bunun döviz karşılığı
(24 saatten daha eski olmayan bir banka dekontu, banka hesap cüzdanı, veya kredi kartı fotokopisi);
e). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport)
geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay daha uzun olmalıdır;
f). 2 fotoğraf;
g). Pasaport fotokopisi.
Otel rezervasyonunun tarihi biletteki tarihe uygun olmalıdır.

3. Ziyaret (sembolü C/W)

Bir Romen vatandaşını veya geçerli bir oturum müsaadesine
sahip yabancı bir vatandaşı ziyaret etmek için Romanya'yı seyahat edecek yabancılar için.

Vize çok (76 dolar) veya tek (41 dolar) girişlidir. Vizenin kalma süresi 6 aylık bir süre içerisinde 90 gün olabilir. Bu vizenin verilme şartları:

a). Ziyaret edilecek kişinin noter beyannamesi (davetiyenin asli) ve yer sahibi olduğuna ilişkin evraklarının tasdik edilmiş fotokopisi;
b). Gideceği yere kadar seyahat bileti (çok girişli vize için) veya gidiş-dönus bileti (tek girişli vize için) veya araç sürücüleri için, araç ehliyeti, yeşil kart poliçesi (veya koltuk poliçesi, otobüs için) ve araç kayıt evrakları (ruhsat);
c). Vize süresince seyahat sağlık sigortası;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay daha uzun olmalıdır;
f). 2 fotoğraf;
g). Pasaport ve pasaport fotokopisi.
Kapıda, kalınacak süre içinde günlük 100 EURO geçinme aracı veya bunun döviz
karşılığı (24 saatten daha eski olmayan bir banka dekontu, banka hesap cüzdanı,
veya kredi kartı) istenebilir).

4. Is (sembolü C/A)

Türk işadamı veya şirket temsilcisi vatandaşları, kısa süreli ikamet imkanı veren ve
ilk girişten itibaren 6 (altı) ay içinde en fazla 90 (doksan) gün ikamet hakki tanıyan bir yıl geçerli müteaddit giriş vizelerini, geçerli seyahat belgesi hamili olmaları kaydıyla ve yalnızca yandaki lisedeki bulunan ticaret odaları veya diğer ekonomik (iktisadi) kuruluşlardan alacakları referans mektuplarına istinaden alabileceklerdir.
Türk işadamı veya şirket temsilcisi vatandaşların, AB üyesi ülkeler, İsviçre, Kanada,
ABD veya Japonya tarafından düzenlenmiş geçerli ikamet tezkeresi hamili vatandaşları Romanya'ya yapacakları 30 (otuz) günü asmayacak is amaçlı seyahatlerinde, ikamet tezkeresinin süresini asmamak kaydıyla vizeden muaf olacaklardır.

Bu vizenin verilme şartları:

a). Türkiye'deki ticaret odaları veya diğer ekonomik kuruluşlardan alınan referans
mektubunun asli (Ingilizce);
b). Seyahat amacını ispatlayan belgeler (iktisadi mektuplaşma veya Romen şirketinden bir davetiye);
c). Türk şirketinden davetiye olarak ve Romanya'ya seyahatin sebebi ispatlayarak
antetli bir kağıt - asli (görevli kişinin imzası ve müdürü);
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay daha uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf;
f). Pasaport ve pasaport fotokopisi.
Vizeyi müracaat ettiğinde, pasaportun sahibinin yerine başka bir kişi gelirse, ayrıca bu evraklar gösterilmesi gerekir:
g). Türk şirketinden bir vekalet (antetli ve asli);
h). Türk şirketinden ‘Sn __________ su anda Türkiye'de bulunmaktadır' diye bir yazının asli. Ayrıca kapıda, Romanya'ya girildiği zaman, birkaç evraklar daha iste yenebilir:

a). Gideceği yere kadar seyahat bileti veya araç sürücüleri için, araç ehliyeti, yeşil kart ve araç kayıt evrakları (ruhsat);
b). Kalınacağı süre için seyahat sağlık sigortası;
c). Kalınacak süre içinde günlük 100 EURO geçinme aracı veya bunun döviz karşılığı
(24 saatten daha eski olmayan bir banka dekontu, banka hesap cüzdanı, veya kredi kartı).

5. Taşıyıcı / Taşımacılık (sembolü C/TR)

1. Diplomatik yoluyla gönderilmiş ve nakliyat şirketlerine ait listelerde bulunan kamyon ve otobüs Türk şoförlerine bir yıl geçerli ve girişten itibaren 5 (beş) güne kadar ikamet etmelerine imkan tanıyan müteaddit giriş vizeleri verilecektir. Toplam kalış süresi 6 (altı) ay içinde 90 (doksan) günü asmayacaktır.

Gerekli evraklar:
a) Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi en az bir buçuk yıl (18 ay) olmalıdır;
b) Şoför kendisi gelmese, onun yerine vize başvuru yapan kişinin adına Türk şirketinden bir vekalet (asli);
c) Kişinin Türk şirketinde çalıştığını ispatlayan antetli bir yazının asli;
d) Kalınacağı süre için seyahat sağlık sigortası;
e) 2 fotoğraf;
f) pasaport fotokopisi.

2. Dışişleri Bakanlığının tarafından gönderilmiş listelerde bulunmayan
nakliyatçılara 6 ay içinde 90 gün kalma süresini asmayan bir vize verilir.

Gerekli evraklar:
a) Türk şirketinin tarafından başvuran kişinin mesleği ve Romanya'da faaliyeti gösteren antetli bir kağıt;
b) Seyahat sağlık sigortası;
c) Araç ehliyeti, yeşil kart poliçesi (veya koltuk poliçesi, otobüs için) ve araç kayıt
evrakları (ruhsat) fotokopileri;
d) Şoförün ehliyeti fotokopisi;
e) Aracın plakasını gösteren B, C veya G listesi;
f) Şoför kendisi gelmese, onun yerine vize başvuru yapan kişinin adına Türk şirketinden bir vekalet (asli);
g) Kalınacağı süre için seyahat sağlık sigortası
h) Pasaport fotokopisi;
i) 2 fotoğraf;
j) Pasaportun geçerliliği en az 1 yıl olması gerekmektedir..

6. Sportif Faaliyet (sembolü C/SP)
Spor yarışmalarına katılmak amacı ile belirli bir süre için Romanya'ya girecek olan
yabancılar için. Bir vizenin ücreti 41 dolardır.

Gerekli evraklar:
a). Organizatörlerin davetiyesi (sağlık sigorta ve konaklama da belirtilebilir);
b). Yabancı sportif heyetin resmi listesi, bu listede her üyenin görevi belirtilmelidir;
c). Romanya'dan bölgede yetkili il müdürlüğünün genç ve sporcular için onayı;
d) Seyahat sağlık sigortası;
e) Konaklama koşullarının temin edildiğinin ispati;
f) Gidiş dönüş seyahat bileti veya otobüsün evrakları (ruhsat ve koltuk poliçesi) ve
şoförün ehliyetin fotokopisi;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay daha uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf;
f). Pasaport fotokopisi.

7. Kültürel, Bilimsel, İnsani, kısa süreli tıbbi tedavi yada Romanya kanunlarına uygun başka faaliyetler (sembolü C/ZA)
Türk vatandaşlarına, Romanya'da bulundukları ispatlandığı takdirde verilir. Vize, tek veya çok girişli olabilir. Vizenin geçerliliği 6 aydır ve kalma süresi 90 günü asmamaktadır.

Bu vizenin verilme şartları:
a). Romanya'da var olduklarını ispatlamak amacıyla gidilecek olan kuruluşlar tarafından verilen belgeler;
b). Gideceği yere kadar seyahat bileti veya araç sürücüleri durumunda, araç ehliyeti, yeşil kart ve araç kayıt evrakları;
c). Kalınacak süre içinde günlük 100 EURO geçinme aracı veya bunun döviz karşılığı
(banka hesap cüzdanı, kredi kartı fotokopisi, veya banka dekontu);
d). Seyahat sağlık sigortası;
e). Konaklama koşullarının temin edildiğinin ispati;
f). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay daha uzun olmalıdır;
g). 2 fotoğraf;
h). Pasaport fotokopisi.

3: UZUN SÜRELİ OTURUM VİZESİ
Uzun süreli oturum vizeleri yabancıların başvuruları üzerine, 90 günlük süre için bir yada daha çok girişli olarak verilir. Bu tür vizeleri Romanya topraklarına giren yabancılara oturma haklarını uzatma ve oturum müsaadesi belgesi alma hakki tanımaktadır.

1. İktisadi faaliyet (sembolü D/AE)
İktisadi faaliyetlerin geçekleştirilmesi için uzun süreli vize, bağımsız veya aile şirketleri kapsamında, ekonomik faaliyetler gerçekleştirecek olan yabancılara, gerçek kişiler tarafından ekonomik faaliyetlerin organize edilmesi ve sürdürülmesi hakkındaki kanun uyarınca ve aşağıdaki evrakların sunulması koşuluyla yabancılara verilir:

a). Mesleki hazırlık şartlarının yerine getirildiğinin ispati, gerçek kişiler tarafından kanunda bahsi geçen bazı ekonomik faaliyetlerin organizasyonu ve gerçekleştirilmesi;
b). Vize süresince sağlık sigortası;
c). Sabıka kağıdı veya ayni hukuki değeri taşıyan başka bir belge;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf;
f). Pasaport ve pasaportun fotokopisi.

2. Çalışma faaliyeti/kontratı (sembolü D/AM)
Bir iste çalışmak amacıyla Romanya'ya girecek yabancılara verilir. Bu amaçla verilen vizeler Romanya'da bir takımda yer alacak sporcular için de bireysel çalisma sözleşmesi ile bu tür vize geçerlidir.

Vize başvuru dilekçesi aşağıdaki evraklar ile birlikte verilecektir:

a). Göçmen Is Gücü Ofisi'nin yazılı onayı;
b). Ulusal ekonomideki ortalama maaşın en az üç kati bir geçinme araçlarının var olduğunun ispati (banka dekontu);
c). Kendi ülkesinde veya ikamet ettiği ülkedeki yetkili makamlar tarafından verilen sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir belge;
d). 6 aylık sağlık sigortası;
e). Romanya'da bir konutun kira veya mülk sahibi olduğunun ispati (kira veya satın alma kontratı);
f). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
g). 2 fotoğraf.

Göçmen Is Gücü Ofisi'nin onayı, is verenin talebi üzerine verilmektedir. Is veren Romanya'da yasal bir faaliyet gerçekleştirdiğini, borçlarının olmadığını ve yasal bir seçim yaptığını ispatlayan kanıtlar sunmalıdır ve ayni zamanda yabancının mesleki niteliği, bu sektördeki yıl tecrübesi, tıbbi bakımdan bu faaliyeti gerçekleştirmek için sağlıklı olduğu, sabıka kaydının olmadığı ve en azından asgari bir seviyede Romence bildiğini gösteren belgeler sunacaktır. Çalışma kontratına için uzun süreli vize, Romanya'da transfrontaliyer çalışan yabancılara da verilir.

3. Eğitim (sembolü D/SD)

Üniversite öncesi, üniversite ve üniversite sonrası eğitim almak ve bazı hallerde
kanunlara uygun olarak devlet yada geçerliliği kabul edilmiş özel eğitim kurumlarında bilimsel unvan elde edebilmek amacıyla Romanya'ya girecek olan yabancılar.
Eğitim için uzun süreli vize yabancılara talep üzerine, belirtilen limitler dahilinde, Romanya'nın bunların kendi ülkelerindeki veya ikamet ettikleri ülkedeki diplomatik
birimleri veya konsolosluk şubeleri tarafından verilecektir.

Başvuru dilekçesi aşağıdaki evraklar ile birlikte verilecektir:

a). Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından verilen eğitime kabul edilme mektubu;
b). Eğitim harçlarının ödendiğine ilişkin ispat;
c). Geçinme araçlarının ispati, vizede kaydedilen bütün süre için aylık 250 Euro. Bu durumdan istisnai olanlar Romen devletinin burslu öğrencileri ve iki ülke arasında
karşılıklı olarak başka bir şekilde kararlaştırılmamış durumlardır;
d). Sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir başka belge;
e). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
f). 2 fotoğraf.
Romen devleti tarafından burslu yabancı öğrenciler, b) ve c) bentlerinde belirtilen koşullardan muaftırlar.

4. Aile Tamamlanması (sembolü D/VF)

Ailelerinin tamamlanmalarını sağlamak amacıyla Romanya'ya giren yabancılar.
Romanya'da bir oturma hakkına sahip olan yabancılar, eğitim amacıyla bu hak
verilenler dışında, Yabancılar Otoritesi'ne, aşağıdaki kişiler için, aile tamamlanması başvurusunda bulunabilirler:
a). Eş.
b). Reşit olmayan, evli olmayan, evlilikten veya evlilik dışı olan, iki es tarafından veya sadece bir es tarafından evlat edilen, iki es tarafından bakılan veya bir mahkeme
kararı ile sadece eslerden birine bakılması için verilen çocuklar. Bu durumdan 12 yas üzerinde reşit olmayan, Romanya'da oturum hakkini aldıktan sonra evlat edilen
çocuklar istisnadır.

Dilekçe formu, talep edenin ikametinin kayıtlı olduğu Yabancılar Otoritesi Şubesine aşağıdaki belgeler ile birlikte verilecektir:

a). Evlilik cüzdanı veya duruma göre, akrabalık bağının ispati;
b). Başvuru yapan kişinin, aile üyeleri ile birlikte yasayacaklarına dair orijinal beyannamesi;
c). Oturum müsaadesinin fotokopisi;
d). Oturum ikametine yasal bir şekilde sahip olunduğuna dair belgeler;
e). Geçinme araçlarının ispati;
f). Devlete karsı ve devlet kredi verenlerine karsı borçlarının olmadığına dair belgeler;
g). Başvuranın sağlık sigortası.

Başvurunun onaylanması durumunda, yazılı olarak, hem başvuru sahibine, aile
bireylerine iletilmek üzere, hem de, Dış İsler Bakanlığı'nın Konsolosluk İlişkileri Müdürlüğü'ne Yabancılar Otoritesinden onay talep etmemek üzere iletilir.

Vize, aile bireylerinin kendi ülkeleri veya ikamet ettikleri ülkede bulunan Romanya'nın diplomatik birimleri ve konsolosluk şubeleri tarafından verilir.

Vize talebi aşağıdaki evraklar ile birlikte yapılmalıdır:

a). Yabancılar Otoritesi'nin onayı.
b). Vizenin geçerlilik süresince sağlık sigortası ispati;
c). Kendi ülkesindeki veya ikamet ettiği ülkedeki yetkili makamlar tarafından verilen
sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir belge;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf

5. Romen vatandaşları ile evli olan yabancıların Romanya'ya girmeleri
(sembolü D/CR)

Romen vatandaşları ile evli olan yabancıların Romanya'ya girmeleri için verilir.

Gerekli belgeler:

a). Romen aile cüzdanı (orijinali);
b). Romen esinin kimliği (evlendikten sonraki adıyla);
c). Kendi ülkesinde veya ikamet ettiği ülkedeki yetkili makamlar tarafından verilen
sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir belge;
d). 3 aylık sağlık sigortası (ya Romanya'dan sağlık sigortası ya Türkiye'den seyahat
sağlık sigortası);
e). Romanya'da bir konutun kira veya mülk sahibi olduğunun ispati (kira veya satın
alma kontratı)
f). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
g). 2 fotoğraf

6. Dini veya insani faaliyetler (sembolü D/RU)

Romanya'da tanınan dinler konusunda veya insani konularda faaliyet gösterecek olan yabancılar.

Vize aşağıdaki şartlarda başvurmaları halinde verilir:

a). Kültür Din İsleri Bakanlığı'nın onayı veya duruma göre Sağlık ve Aile Bakanlığı'nın insani faaliyetlerin desteklenmesi ve koordine edilmesi için departmanlar arasi Komisyonunun onayının bulunması;
b). Romen devletinin tanıdığı bir dinin veya bir insani kurulusun temsilcisi olunduğuna dair ispat;
c). turum yerinin ve bakımını sağlayacak araçlarının, ulusal ekonominin ortalama maaş seviyesinin üç kat üstünde olduğunun ispati;
d). Sağlık sigortanın ve kamu sağlığını tehlikeye sokmadığına dair ispatlar;
e). Yabancının kendi ülkesindeki yetkili makamlar tarafından verilmiş sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir başka belge;
f). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
g). 2 fotoğraf

7. Diğer amaçlar (sembolü D/AS)
Başka amaçlar için uzun süreli vize, talep üzerine, kendi ülkelerindeki veya ikamet ettikleri ülkede bulunan Romanya'nın diplomatik birim ve konsolosluk şubeleri tarafından aşağıdaki yabancı kategorilerine verilir:

a). Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan bir ülkenin topraklarında merkezi olan bir yabancı şirket tarafından geçici bir süre için, Romanya'da bulunan bir temsilcilik veya şubesine veya ana şirket ile ortak/hissedarı olduğu ayni faaliyet alanında etkin olan Romen tüzel kişisi şirkete transfer edilmiş kişilere çalışma ilişkileri olamadığının ispati durumunda;

b). Romanya tarafından başka ülkeler ile imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde Romanya is pazarına erişebildiği olan kişilere;

c). Uzun süreli tıbbi tedavi görenlere kamu veya özel tıbbi kuruluşlarca, söz konusu kuruluşlardan kabul edilme, teşhis ve tedavi sürecinin belirtildiği bir mektup sunulması durumunda. Kabul edilme mektubunda yabancının kendisine yalnız bakamadığı açıklandığı taktirde eslik eden bir şahısa da verilebilir;

d). Romen yasalarına aykırı olmayan faaliyetler gerçekleştiren kişilere, Romanya'da var olduklarını ispatlamaları halinde;

Üstteki açıklanan görevlerde bulunan yabancılara, aşağıdaki durumlarda vize verilir:
a). 6 aylık sağlık sigortanın ispati (ya Romanya'dan sağlık sigortası ya Türkiye'den seyahat sağlık sigortası);

b). Konaklama koşullarının temin edildiği taktirde;
c). Yabancının kendi ülkesindeki yetkili makamlar tarafından verilmiş sabıka kaydı veya ayni hukuki değeri taşıyan bir başka belge;
d). Vizenin uygulanacağı seyahat belgesinin (örneğin: pasaport) geçerlilik tarihi, vize geçerlilik tarihinden en az 6 ay uzun olmalıdır;
e). 2 fotoğraf


Hollanda Vizesi

Turistlik Vize Müracaatları İçin Gerekenler

Talep edilen vizenin bitiminden itibaren 3 ay daha geçerliliği olan uluslararası bir pasaport + pasaportun 1., 2. ve son sayfasının fotokopisi. Türk uyruklu olmayanların geçerli bir oturum iznini ibraz etmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalan turistik başvuru formu, 2 adet, son halinizi gösteren ve önden çekilmiş vesikalık fotoğraf (arka fon açık 3 ½'a 4 ½ ebatlarında). En az 30.000 € değerinde bir tutarda tıbbi tedavi ve ülkeye geri nakil masraflarının teminat altına alındığı üzere, vize için tüm süreyi kapsayan sigorta. (Çok girişli bir vize için başvuru yapılması halinde, ilk seyahat süresi için sigorta yapılır; geri kalan süre için (Büyükelçilik ya da Başkonsolosluktan temin edilecek) bir sigorta taahhütnamesinin imzalanması gerekir.

Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu. Arabayla seyahat edilecekse, araç ruhsatı, ehliyet ve araç sigortası (orijinal&fotokopi). Kalınacak süreyi kapsayan bir otel rezervasyonu ve bu, yapılan uçak rezervasyonunun tarihleriyle uyumlu olmalıdır. Varlıklarınızın getirileri, kira getirileri, evlerin tapuları, banka hesap cüzdanları, kredi kartları ve benzeri mali durumu gösteren son dönemlere ait evraklar. Başvuru sahibinin çalışmakta olduğunu gösteren, şirketin orijinal antetli kağıdında belirtilecek izin beyanının yanı sıra; Yetki sahibinin Türkiye'deki şirketinden imza sirküleri (orijinal&fotokopi); Türk şirketin vergi levhasının onaylı fotokopisi; Ticari gazete kaydı (orijinal&fotokopi); Personelin aynı zamanda SSK- işe giriş belgesi ve son dört ayın maaş bordroları (orijinal&fotokopi);

İşverenin Ticaret Odası faaliyet belgesi.

9. Öğrenciler aynı zamanda orijinal öğrenci belgesi, okuldan yazılı izin belgesi ve ebeveynden veya evin geçimini sağlayan şahsın gelir belgelerini ibraz etmelidir;

10. Emekliler banka hesap cüzdanı ve emekli olduğu kurumdan maaş aldığına
dair belge ibraz etmelidir;

11. Reşit olmayan çocuklar: Ebeveynden biri beraber seyahat etmiyorsa, geride
kalan anne veya baba tarafından, nüfus cüzdan fotokopisiyle, bir noter vasıtasıyla
onaylanan ve imzalanan orijinal bir muvafakat namenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu, ebeveyn evli ise geçerlidir; aksi taktirde çocuğun vasiliğiyle ilgili mahkeme kararının ibraz edilmesi gerekmektedir. Okula giden çocukların aynı zamanda orijinal öğrenci belgesinin ve olası izin belgesinin teslim edilmesi gerekmektedir.

Ebeveynin pasaportunda kayıtlı bulunan çocuklar için ayrı bir vize başvuru formu doldurulması ve aynı zamanda 2 pasaport fotoğrafının ibraz edilmesi gerekmektedir;
 
12. İşletme sahipleri sigorta, otel rezervasyonu ve uçak bileti rezervasyonu yanı sıra 8 numarada belirtilmiş olan şirket evraklarını da ibraz etmelidir;

Gerektiğinde, Büyükelçilik ya da Başkonsolosluk ek evrak/belge sorma hakkına sahiptir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Başvuru sahibi tarafından evrakların orijinal olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Büyükelçilik ya da Başkonsoloslukça gönderilen davetiyeler veya fakslar ya da ;
e-mail yazışmaları işleme alınmaz ve orijinal olarak değerlendirilmez.

Ödenecek vize ücretleri peşin ve Yeni Türk Lirası olarak müracaat sırasında ödenir ve iadesi yapılmaz. Bir vize müracaatı ödeme yapılmaksızın işleme alınmaz.
Büyükelçilik ya da Başkonsolosluk bir başvuruyu onaylama, bağımsız olarak reddetme ya da onay almak için Hollanda'daki yetkili mercilere iletme hakkına sahiptir.
 
Tüm gerekli evraklar ibraz edilmediği durumlarda vize müracaatları işleme alınmaz.

Eksik bir başvuru alındığı taktirde, başvuru sahibinin eksik evrakları iki hafta içerisinde teslim etmesi gerekmektedir. Bu sürenin sona ermesini müteakiben otomatik olarak resmi bir ret söz konusu olacaktır.


Çin Vizesi

Çin vizesi, bir yabancıya Çin topraklarına girişi, Çin topraklarından çıkışı veya transit geçişi için Çin otoriteleri tarafından çıkarılan bir izindir. Çin vize otoriteleri, yabancının kimliği, Çin'e yapacağı ziyaretin amacı ve pasaport türüne göre bir diplomatik vize, nezaket vizesi, hizmet vizesi veya normal vize verebilir. Aşağı kısımda normal vize ve bu vizeye başvuru prosedürü hakkında tanıtıcı bilgiler yer almaktadır.

Normal vizeler sekiz alt kategoriden oluşmaktadır ve (sırayla D, Z, X, F, L, G, C, J-1 ve J-2) harfleriyle gösterilir. Yukarıda belirtilen vizelere başvurmak isteyen tüm yabancıların, aşağıda sıralanmış olan vize başvuru prosedürlerini izlemesi ve istenen dokümanları sunması gereklidir.

Temel belgeler ve başvuru Formları

A. En az altı ay geçerliliği ve en az bir boş sayfası bulunan bir pasaport.
Not: Tek veya çift giriş vize başvurusu için, pasaportun en az altı ay geçerliliği olmalıdır. Çoklu giriş vizesi için pasaportun en az dokuz ay geçerliliği olmalıdır.

B. İzin sahibi kişinin Türkiye'ye dönme veya diğer destinasyonlara gitmek üzere ülkeden çıkma (eğer başvuru sahibi üçüncü bir ülkenin vatandaşı ise) tarihinden önce altı aydan fazla geçerliliği olan, Yabancılar için Türkiye'de İkamet İzni.

C. Üzerine yakın zamanda çekilmiş pasaport boyutunda bir fotoğraf (siyah-beyaz veya renkli) yapıştırılmış ve doldurulmuş başvuru formu (Çin Halk Cumhuriyeti Vize Başvuru Formu).
Not: Eğer başvuru formu tamamen doldurulmadıysa, veya formda yer alan bilgiler doğru değilse, veya okunaksız ise, prosedürde gecikme meydana gelebilir veya başvuru reddedilebilir.

D. Pasaportun bilgi sayfalarının ve İkamet İzninin (varsa) fotokopileri.
Bu sitedeki içeriklerin tümü Mar & Este Tours'a aittir. Hiç bir şekilde kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde cezai işlem uygulanacaktır.

İSRAİL

İşveren olarak İsrail vize başvurusu
• Konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe (antetli kağıda ve imza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından)
• Hesap cüzdan fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odası veya kayıtlı bulunan meslek birliğinden)
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise ; şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu)
• İmza sirküleri
• Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonu ticarilerden ise ek olarak davetiye
Bordrolu Çalışan olarak İsrail vize başvurusu
• İşverenden tanıtma ve izin belgesi (İlgili konsolosluğa hitaben ve şirketin imza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafindan)
• Şirketin imza sirküleri
• Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise ; şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu)
• Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odası veya kayıtlı bulunan meslek birliğinden)
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Sigorta işe giriş bildirgesi (SSK giriş bildirgesi tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi)
• Son üç aylık maaş bordrosu
• Hesap cüzdan fotokopisi
• Gayri menkul tapu fotokopisi
• Kredi kartları fotokopisi
• Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonu ticarilerden ise ek olarak davetiye
Ev Hanımı olarak İsrail vize başvurusu
• Konsolosluğa hitaben dilekçe
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Hesap cüzdan fotokopisi
• Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.
Öğrenci olarak İsrail vize başvurusu
• Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
• 18 yaş dolmamış ise anne ve babadan muvafakatname
• Aile işveren ise veya bordrolu ise yukarıda belirtilen belgelerin tamamı eklenecektir.
Emekli olarak İsrail vize başvurusu
• Konsolosluğa hitaben dilekçe
• Emekli cüzdanı fotokopisi
• Sağlık karnesi fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Banka cüzdan fotokopisi
Kapalı Gruplar İçin (Turu Düzenleyen Firmadan)
• Şirketin antetli kağıdına konsolosluğu hitaben dilekçe (İmza yetkisi olan imzalayacaktır)
• Grup isim listesi, masraflar şirketimiz tarafından karşılanıyor ibaresi olmalıdır.
• Vergi Levhası fotokopisi
• Faaliyet Belgesi (yeni tarihli ve orijinal)
• İmza Sirküleri (yeni tarihli ve fotokopi olabilir)
• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Ayrıca..
• 2 Resim • En az 6 ay geçerli pasaport (pasaport mutlaka imzalı olmalı)
• Vize başvuru formları şahsen yolcular tarafından imzalanmalıdır.
• Pasaportların "gümrük ve döviz işlemleri" sayfalarına vize uygulanamaz.
• Münferit Vize, başvuru gününden en az 3 gün sonra geri döner.
• İsrail Vizenizi biz alalım. Özel Fiyatlarımızı duymak için bizi hemen arayın.

NORVEÇ

! İLK DEFA SCHENGEN VİZESİ ALACAK KİŞİLER ŞAHSEN BAŞVURMAK ZORUNDADIR.
! Daha önceden alınmış bir schengen vizeniz varsa şirketimiz Norveç konsolosluğa sizin adınıza basvuru yetkisine sahiptir.
İşveren olarak Norveç vize başvurusu
• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Norveç konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe
• Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
• Vergi Levhasının Fotokopisi
• İmza Sirküleri Fotokopisi
• Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Fotokopisi
• Hesap Cüzdan Fotokopisi
• Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
• Kredi Kartları Fotokopisi
• Otel Ve Uçak Rezervasyonları,
• Ticari Seyahatleriniz İçin Norveç daki Firmadan Davetiye
( Norveç dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizde diğerininse Norveç konsolosluğu vize departmanında olması gerekmektedir.)
• 2 Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni Çekilmiş ve Rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 ? Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
Bordrolu Çalışan olarak Norveç vize başvurusu
• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Norveç konsolosluğa hitaben, işveren tarafından yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe.
• Şirketin imza sirküleri
• Vergi levhasının fotokopisi
• Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ( SSK giriş bildirgesi tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi)
• 4 aylık sigorta bildirgesi fotokopisi
• Son üç aylık bordro fotokopisi
• Şirketin hesap cüzdan fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Kredi kartları fotokopisi
• Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonları,
• Ticari Seyahatleriniz İçin Norveç daki Firmadan Davetiye
( Norveç dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizde diğerininse Norveç konsolosluğu vize departmanında olması gerekmektedir. )
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 ? Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
Ev Hanımı olarak Norveç vize başvurusu
• Norveç konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe • Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Hesap cüzdan fotokopisi
• Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 ? Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
• Eşinin geçerli yada eski Norveç vizesi varsa fotokopileri
Öğrenci olarak Norveç vize başvurusu
• Norveç Konsolosluğu vize departmanına hitaben dilekçe
• Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
• 18 yaş dolmamış ise anne ve babadan Norveç ya seyahat edebilmesi için muvafakat name
• Aile işveren ise veya bordrolu ise yukarıda belirtilen belgelerin tamamı eklenecektir.
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 ? Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
• Anne veya Babanın geçerli yada eski Norveç vize si varsa fotokopileri
Emekli olarak Norveç vize başvurusu
• Norveç Konsolosluğu vize departmanı?na hitaben dilekçe
• Emekli cüzdanı fotokopisi
• Sağlık karnesi fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Banka cüzdan fotokopisi
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 ? Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası


DANİMARKA


! İLK DEFA SCHENGEN VİZESİ ALACAK KİŞİLER ŞAHSEN BAŞVURMAK ZORUNDADIR .
! Daha önceden alınmış bir schengen vizeniz varsa şirketimiz Danimarka konsolosluğa sizin adınıza basvuru yetkisine sahiptir.
İşveren olarak Danimarka vize başvurusu
• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Danimarka konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe
• Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
• Vergi Levhasının Fotokopisi
• İmza Sirküleri Fotokopisi
• Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Fotokopisi
• Hesap Cüzdan Fotokopisi
• Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
• Kredi Kartları Fotokopisi
• Otel Ve Uçak Rezervasyonları,
• Ticari Seyahatleriniz İçin Danimarka’daki Firmadan Davetiye
( Danimarka dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizde diğerininse Danimarka konsolosluğu vize departmanında olması gerekmektedir.)
• 2 Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni Çekilmiş ve Rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
Bordrolu Çalışan olarak Danimarka vize başvurusu
• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Danimarka konsolosluğa hitaben, işveren tarafından yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe.
• Şirketin imza sirküleri
• Vergi levhasının fotokopisi
• Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ( SSK giriş bildirgesi tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi)
• 4 aylık sigorta bildirgesi fotokopisi
• Son üç aylık bordro fotokopisi
• Şirketin hesap cüzdan fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Kredi kartları fotokopisi
• Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonları,
• Ticari Seyahatleriniz İçin Danimarka daki Firmadan Davetiye
( Danimarka dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizde diğerininse Danimarka konsolosluğu vize departmanında olması gerekmektedir. )
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
Ev Hanımı olarak Danimarka vize başvurusu
• Danimarka konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Hesap cüzdan fotokopisi
• Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000  Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
• Eşinin geçerli yada eski Danimarka vizesi varsa fotokopileri
Öğrenci olarak Danimarka vize başvurusu
• Danimarka Konsolosluğu vize departmanına hitaben dilekçe
• Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
• 18 yaş dolmamış ise anne ve babadan Danimarka ya seyahat edebilmesi için muvafakat name
• Aile işveren ise veya bordrolu ise yukarıda belirtilen belgelerin tamamı eklenecektir.
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000  Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
• Anne veya Babanın geçerli yada eski Danimarka vize si varsa fotokopileri
Emekli olarak Danimarka vize başvurusu
• Danimarka Konsolosluğu vize departmanına hitaben dilekçe
• Emekli cüzdanı fotokopisi
• Sağlık karnesi fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Banka cüzdan fotokopisi
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000  Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
 

Mareste Tour bir Cerrahoğulları İştirakıdır Anasayfa Mar Este Tur Vize İşlemleri Belgelerimiz Müşteri Hizmetleri İletişim Bilgileri