Rafting
Rafting
Otel Fiyatı : 0,00 TL
Marestetour Özel Fiyatı :  0.
00
TL
At Safari
At Safari
<p><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"><strong>Atlı Doğa Y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş&uuml;<br />
<br />
</strong></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">Turizmin &ccedil;eşitliliği i&ccedil;inde yer alan atlı doğa y&uuml;r&uuml;y&uuml;şleri tarihi ve doğal g&uuml;zelliklerin bulunduğu y&ouml;relerimizde d&uuml;zenlenen g&uuml;n&uuml;birlik veya birka&ccedil; g&uuml;nl&uuml;k gezi programları ile yapılmaktadır. Ata binmek bir başka canlı ile yapılabilen ender sporlardan biridir. İlk olarak temel binicilik eğitiminin alınması gerekir. Temel eğitimi alındıktan sonra, gezilere katılabilir, at &uuml;st&uuml;nde safari, orienteering yapılabilir veya daha uzun s&uuml;reli bir at gezisi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;l&uuml;yorsa bir hafta on g&uuml;nl&uuml;k gezilere katılmak uygun olur.<b>&nbsp;</b>&nbsp;</span></p> Otel Fiyatı : 0,00 TL
Marestetour Özel Fiyatı :  0.
00
TL
Bicing
Bisiklet
<p>Bisiklet Turizmi</p>
<p>Bisiklet turizmi yeni yaygınlaşmaya başlayan bir turizm t&uuml;r&uuml;d&uuml;r. B&uuml;t&uuml;n d&uuml;nyada hızla yayılan doğa turizmi anlayışına paralel olarak &uuml;lkemizde de bisiklet turları son yıllarda seyahat acentaları tarafından doğal g&uuml;zelliklere sahip kırsal alanlarda d&uuml;zenlenmektedir. En eski motorsuz ulaşım ara&ccedil;larından biri olan bisiklet performans geliştirmenin yanı sıra doğayı keşfetmenin verdiği zevkle b&uuml;t&uuml;nleşir.</p>
<p>&nbsp;Doğanın daha derinlerine yol olmayan yerlerine gidebilmek, her yerden rahatlıkla ge&ccedil;ebilmesi, gerekirse elinize alıp taşınabilecek kadar hafif olması ile kısa s&uuml;rede &ccedil;ok yer gezebilmek, aynı zamanda s&uuml;rat yapıp k&ouml;t&uuml; arazi koşulları ile de m&uuml;cadele edebilmenin verdiği macera duygusu ile yaygın bir spor olmuştur.<br />
&nbsp;</p> Otel Fiyatı : 0,00 TL
Marestetour Özel Fiyatı :  0.
00
TL
Paragliding
Yamaç Paraşütü
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="2" face="Verdana">Yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;, birka&ccedil; yenilik&ccedil;i havacı tarafından 1980'li yılların başlarında serbest <br />
paraş&uuml;tlerle yama&ccedil;lardan koşarak kalkmalarıyla başlamış oldu. Zamanla <br />
paraş&uuml;tlerin aerodinamik yapılarının gelişmesiyle birlikte performansları da <br />
arttı ve serbest paraş&uuml;tlerden ayrılarak, plan&ouml;r, yelken kanat gibi amacı u&ccedil;uş <br />
olan bir alet haline geldi.<br />
<br />
G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde pilotların da tecr&uuml;besine bağlı olarak, yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml; ile k&uuml;&ccedil;&uuml;k <br />
tepelerden kalkılıp, y&uuml;zlerce metre yukarılara &ccedil;ıkılabilmekte ve saatlerce <br />
havada kalıp kilometrelerce uzaklara u&ccedil;ulabilmektedir. <br />
<br />
Katlandığında bir sırt &ccedil;antasına sığacak kadar k&uuml;&ccedil;&uuml;lebilmesi ve ağırlığının da <br />
&ccedil;ok az olması bazı dağcıların ilgisini &ccedil;ekmiştir ve dağların zirvelerinden yama&ccedil; <br />
paraş&uuml;t&uuml;yle u&ccedil;arak inenler vardır.<br />
<br />
T&uuml;rkiye'de yama&ccedil; paraş&uuml;t&ccedil;&uuml;l&uuml;ğ&uuml; hızla gelişmektedir ve &uuml;lkemiz u&ccedil;uşa &ccedil;ok <br />
elverişli noktalara sahiptir. Hemen her şehrimiz civarında u&ccedil;uşa uygun b&ouml;lgeler <br />
bulunabilir. Burada &ouml;zellikle, T&uuml;rkiye&rsquo;nin ve d&uuml;nyanın en iyi u&ccedil;uş noktası <br />
sayılabilecek &Ouml;l&uuml;deniz e sahip olduğumuzu belirtmek lazım. Ayrıca Antalya-Kaş, <br />
Denizli, Isparta, Erzincan, Eskişehir, Erzurum, İzmir, Bolu, Akşehir u&ccedil;uşa <br />
elverişli diğer şehirlerimizden bazılarıdır.<font face="Verdana"><br />
<br />
Yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;n&uuml; diğer hava ara&ccedil;larıyla kıyaslarsak &ouml;ğrenmesi en kolay olanıdır. <br />
Belli sağlık koşulları i&ccedil;erisinde hemen herkes yapabilir. Bunun i&ccedil;in &uuml;lkemizde <br />
başvurabileceğiniz bir&ccedil;ok kul&uuml;p, dernek, kurs, şahıs, şirket, vs. vardır. <br />
&Uuml;lkemizde bu sporun eğitimini veren ve yapan yaklaşık 40 civarı &uuml;niversite <br />
kul&uuml;b&uuml; vardır. Tabi &uuml;niversite kul&uuml;plerinin bir &ccedil;oğunun kendi &uuml;niversite <br />
&ouml;ğrencisi haricinde &ouml;ğrenci kabul etmediği bilinmektedir. Yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;n&uuml;n <br />
pahalı bir spor olduğu bilinen bir ger&ccedil;ektir. Kullanılan malzemeler T&uuml;rkiye de <br />
&uuml;retilmemektedir ve maliyeti olduk&ccedil;a fazladır. Bu y&uuml;zden &uuml;niversite kul&uuml;plerinde <br />
eğitim alan &ouml;ğrencilerin maddi a&ccedil;ıdan b&uuml;y&uuml;k avantajları vardır. Fakat bu noktada <br />
se&ccedil;im yapmadan &ouml;nce olduk&ccedil;a hassas davranmak gerekir. Pilotaj hatalarında ve <br />
bunun doğurduğu sonu&ccedil;larda alınan eğitimin b&uuml;y&uuml;k paya sahip olduğu asla <br />
unutulmamalıdır. Eğitimin g&uuml;venilir eğitmenler tarafından ve g&uuml;venli <br />
malzemelerle yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml; medya <br />
tarafından ne kadarda tehlikeli olarak g&ouml;sterilse bile aslında kurallarına <br />
uyulduğu ve ciddi bir eğitim alındığında sanıldığı gibi tehlikeli olmadığı <br />
g&ouml;r&uuml;lmektedir.<br />
<br />
Birazda bu sporda kullanılan malzemelerden bahsedelim.<br />
<br />
Bu sporu yaparken kullanacağımız alete yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;, parapente (Fransızca), <br />
paraglider(İngilizce) gibi isimler verilir.<br />
<br />
Yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;n&uuml;n bez kısmına kanopi, kanat veya kubbe <br />
adı verilir. Yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;nde kullanılan malzemeler teknolojinin gelişmesiyle <br />
artık y&uuml;ksek kaliteli ve g&uuml;venilir malzemeler haline gelmiştir. Yeni kanopiler <br />
dacron polyesterden dikilirler ve yırtılması &ccedil;ok zordur. Yırtılsa bile &ouml;zel <br />
dikişi ile yırtığın b&uuml;y&uuml;mesi engellenmektedir.<br />
<br />
Oturulan kısmına ise harness denir ve uzun u&ccedil;uşlarda kullanılan harnesslerde birde yedek <br />
paraş&uuml;t mevcuttur. Yedek paraş&uuml;t mevcut paraş&uuml;t&uuml;n bir sorundan kullanım dışı <br />
kalması halinde a&ccedil;ılır ve g&uuml;venli bir şekilde inişe yardımcı olur. Bahsettiğimiz <br />
pilot harnesslerde sırt ve yan korumalar bulunmaktadır. Eğitimlerde ise basic <br />
harness denilen harnessler tercih edilmektedir. Y&uuml;ksek irtifa u&ccedil;uşları mutlaka <br />
pilot harnessler ile yaptırılır.<br />
<br />
Yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;nde kullanılan iplerin bir tanesi 130 kg &ccedil;ekere sahip iplerdir ve <br />
yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;nde onlarca ip vardır.Su ge&ccedil;irmez ve &ccedil;ok hafiftirler.İplerin bağlı <br />
olduğu vidaların &ccedil;ekeri ise 410 kg dır. Kolonların bağlandığı kolonların &ccedil;ekeri <br />
ise &ccedil;ok daha fazladır.</font></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<p>&nbsp;</p>
</p>
<p>Diğer bir temel malzeme ise kask tır ve bunun yanında variometre, r&uuml;zgar &ouml;l&ccedil;er, <br />
u&ccedil;uş tulumu, u&ccedil;uş botu ise kullanılan diğer malzemeler arasında yer alır.<br />
<br />
Yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;nde sağ ve sol olmak &uuml;zere iki fren bulunmaktadır ve bu sayede <br />
istediğimiz yere &ccedil;ok yumuşak iniş yapma imkanımız bulunmaktadır. Yani &ccedil;oğu <br />
insanın d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml; gibi yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml; r&uuml;zgar nereye eserse oraya değil, siz <br />
nereye isterseniz oraya gider.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">Yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;nde yanlış bilinen bazı durumlar vardır. Kazaların sebebi ters r&uuml;zgar <br />
değildir ve b&ouml;yle bir durum yoktur. R&uuml;zgar kalkış ve inişte tam karşıdan esecek <br />
şekilde kanadımız serilir. Kalkış yaptıktan sonra r&uuml;zgarın esme y&ouml;n&uuml; &ouml;nemli <br />
değildir. Kazaların &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k oranı olumsuz hava koşulları veya akrobasi <br />
g&ouml;sterilerinde kazalar olmaktadır. İyi eğitim almış bir pilot havayı tanır ve <br />
uygun olmayan şartlarda u&ccedil;uş ger&ccedil;ekleştirmez. Eğitimin b&uuml;y&uuml;k &ouml;nemi vardır ve &ccedil;ok <br />
ciddiye alınmalıdır. Kesinlikle kendi başına &ouml;ğrenebilinecek bir spor değildir. <br />
Kullanılan malzemeler dahi eğitim, orta seviye, ileri seviye olarak <br />
değişmektedir. Diğer bir konu ise yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;nde &ldquo;atlama&rdquo; terimi kullanılmaz <br />
bunu yerine &ldquo; kalkış &ldquo; terimini kullanırız. Yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;nde kalkış yapılır <br />
serbest paraş&uuml;tte ise atlama. Serbest paraş&uuml;tte &ldquo; d&uuml;ş&uuml;ş &rdquo; vardır, yama&ccedil; <br />
paraş&uuml;t&uuml;nde ise &ldquo; s&uuml;z&uuml;l&uuml;ş &rdquo; , buda serbest ve yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml; arasından basit <br />
farklardır.</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">
<p>&nbsp;</p>
<p>Yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml; eğitimi &ouml;nce teorik eğitimle başlar. Teorik eğitimde; malzeme <br />
bilgisi, aerodinamik, u&ccedil;uş tekniği, makro ve mikro meteoroloji anlatılan bazı <br />
konulardır.<br />
<br />
Teorik eğitim sonrası &ouml;ğrenciler yer eğitimine ge&ccedil;erler. Yer eğitiminin maksadı <br />
&ouml;ğrencilere yerde paraş&uuml;tle olan reflekslerinin gelişmesini sağlamak ve temel <br />
hareketleri &ouml;ğrenmektir. &Ouml;ğrencinin durumuna g&ouml;re 1-3 g&uuml;n arası s&uuml;rer. Yer <br />
eğitimini bitiren &ouml;ğrenci &ouml;nce 30-40 metre y&uuml;kseklikteki tepelerden 20-30 civarı <br />
başlangı&ccedil; u&ccedil;uşu ger&ccedil;ekleştirir. Bu u&ccedil;uşlar &ccedil;ok kısa s&uuml;reli olup &ouml;ğrencinin <br />
tecr&uuml;besinin arttırılması ve hareketlerin (d&ouml;n&uuml;şler, kalkış, iniş vb.) <br />
&ouml;ğretilmesi ama&ccedil;lanır. Daha sonra gitgide y&uuml;kselerek eğitim s&uuml;rd&uuml;r&uuml;l&uuml;r. <br />
Başlangı&ccedil; eğitimi biten &ouml;ğrenci artık y&uuml;ksek irtifa eğitimine hazır hale gelir. <br />
Bu eğitim s&uuml;reci &ouml;ğrencinin becerisi ve hava koşullarına da bağlı olarak s&uuml;rer. <br />
Başlangı&ccedil; eğitimi t&uuml;m koşullar uygunsa ortalama 5-10 g&uuml;n arası s&uuml;rer. Yer <br />
eğitiminden sonra birka&ccedil; ay s&uuml;recek olan başlangı&ccedil; eğitimi devam eder. Yer <br />
eğitimi ve başlangı&ccedil; eğitimi genelde biraz yorucu ge&ccedil;er. Fakat ayağınız yerden <br />
kesildiği ilk andan itibaren her şeyi unutur g&ouml;ky&uuml;z&uuml;n&uuml;n ve u&ccedil;manın keyfini, <br />
&ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n tadını &ccedil;ıkarırsınız.</p>
</font><font face="Verdana">Yama&ccedil; paraş&uuml;t&uuml;nde &ccedil;ift kişilik paraş&uuml;tler vardır ve <br />
buna &ldquo; tandem&rdquo; denir. Başta &ouml;l&uuml;deniz olmak &uuml;zere tecr&uuml;beli pilotlar eşliğinde <br />
yolcular &uuml;cret karşılığı bu zevki tadabilmektedirler. Yolcunun tek yapması <br />
gereken kalmış esnasında birka&ccedil; adım atarak koşmaktır. </font></p>
<p><br />
<font size="2" face="Verdana"><br />
</font></p>
<p><br />
&nbsp;</p> Otel Fiyatı : 0,00 TL
Marestetour Özel Fiyatı :  0.
00
TL
Trekking
Doğa Yürüyüşü
<p>Trekking (Doğa Y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş&uuml;)</p>
<p>Trekking&rsquo;in s&ouml;zc&uuml;k anlamı &quot;kağnı arabası, atla veya yaya olarak yapılan uzun zorlu seyahat&quot; demektir. Ancak g&uuml;n&uuml;m&uuml;z turizminde, trekking kavramı bir doğa sporu veya hobi faaliyeti olarak anlam kazanmıştır. Daha &ccedil;ok dağcılığın bir alt branşı olarak bilinse bile başlı başına değişik bir etkinliktir. &Ccedil;ağdaş anlamı ise, &quot;bir b&ouml;lgenin dağlık kesimlerinde, dağcılık tekniği gerektirmeden, zor ve sarp yerlere girmeden, k&uuml;&ccedil;&uuml;k patikaların takip edildiği, belirli zorluklar ve &ouml;zellikler g&ouml;steren doğa koşullarında, yaş gruplarına uygun ve zamanla sınırlı olarak d&uuml;zenlenen uzun y&uuml;r&uuml;y&uuml;şlerin&quot; genel adıdır. Trekking g&uuml;n&uuml;birlikten bir aya kadar uzunlukta olabilir. Meraklıları doğayla b&uuml;t&uuml;nleşme, fiziksel kondisyonlarını ve yeteneklerini zaman zaman &ouml;l&ccedil;me ve s&uuml;rekli değişen bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml; g&ouml;zlemleme, buzul g&ouml;llerin kenarında kamp kurma gibi ama&ccedil;larla olaya yaklaşmaktadır.</p>
<p><br />
Doğanın t&uuml;m y&ouml;nleriyle yaşanmasına olanak veren trekking, &uuml;lkemizde giderek yaygınlaşmakta, daha &ccedil;ok ilgi ve talep g&ouml;rmektedir. Turizm Bakanlığı tarafından buna bağlı olarak, &ouml;ncelikli y&ouml;relerden başlanarak y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş rotaları ve mola noktaları belirlenmekte, diğer turizm t&uuml;rleri (yayla turizmi, foto safari, kuş g&ouml;zlemciliği vb.) ile de ilişkilendirilerek, bu rotalar &uuml;zerinde ihtiya&ccedil; duyulan kamp alanları, tuvalet, &ccedil;&ouml;p toplama yerleri gibi bazı alt yapı ihtiya&ccedil;ları karşılanmaktadır.</p>
<p><br />
T&uuml;rkiye&rsquo;de doğa y&uuml;r&uuml;y&uuml;şleri batılı turistlere y&ouml;nelik organizasyonlarla başlamıştır. Seyahat acentaları her yıl binlerce turisti Ka&ccedil;karlar da, Toroslar da, Kapadokya da dolaştırmaktadır.</p>
<p><br />
Bu sitedeki i&ccedil;eriklerin t&uuml;m&uuml; Mar &amp; Este Tours'a aittir. Hi&ccedil; bir şekilde kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde cezai işlem uygulanacaktır.</p>
<p>&nbsp;</p> Otel Fiyatı : 0,00 TL
Marestetour Özel Fiyatı :  0.
00
TL
Quad
Atv Safari
Otel Fiyatı : 0,00 TL
Marestetour Özel Fiyatı :  0.
00
TL
Scuba
Sualtı Dalış
<p><br />
Rotalar yerel hava koşullarına tabidir ve olabilir, tekne ve yolcu g&uuml;venliği veya yolcu memnuniyetini nedenlerle , bu t&uuml;r konularda karar kesindir kısa s&uuml;re olarak kaptan tarafından değiştirilebilir .</p>
<p>Popular diving points around Fethiye: kelebek vadisi,mavi lag&uuml;n,Gemiler (St. Nicholas ) ada, Karaca&ouml;ren , ki&ccedil; kule , turun&ccedil;pınarı , adalar ve dalış yerleri aşağıda .</p>
<p>Sariyarlar : Uygun yeni başlayanlar i&ccedil;in ve en deneyimli dalgı&ccedil; . Apart k&ouml;rfezin &ccedil;imenli altındaki denizatı g&ouml;rmesini , sen kayaların deniz salatalık, kırılgan yıldız bulmak &ccedil;ok sayıda etrafında seyahat , karides, kefal , anemon , u&ccedil;an gurnards , gen&ccedil; kız ve palya&ccedil;o balığı. T&uuml;neller 3m derinlikte , 5m olarak yolculuk edilmelidir 7m ve 12m uzunluğundaki değişen 4m i&ccedil;in 15m den . Olarak 23m orada hangi karides yaşayan k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir mağaradır. giriş noktasının se&ccedil;iminize maksimum derinliği 40 metreye kadar 10m dan herhangi bir şey olabilir bağlı . dalış s&uuml;resi ne kadar hızlı bir denizatı bulabilirsiniz senin hava veya bazen nasıl kullanabileceğinizi hızla bağlıdır.</p>
<p>Arch : Eğer Arch ve &ccedil;evresi muhteşem manzarasını &ccedil;ekmek i&ccedil;in al&ccedil;alma olabilir tekneden girme. renk netlik g&uuml;zel. ` Arch bir t&uuml;nel girilebilir ', hangi tatlı su olarak soğuk hissedeceksiniz dağ girer ama ge&ccedil;tikten sonra . Bir&ccedil;ok seamice burada bulunmaktadır.</p>
<p>Balaban Adasi: Adanın t&uuml;m yetenekleri i&ccedil;in dalışlar sunuyor. onun mezun duvarları acemi kasası, ortada hen&uuml;z dalgı&ccedil;lar daha fazla al&ccedil;alma ve b&uuml;y&uuml;k orfoz takip yaşadı. Barracudas mutlaka birlikte t&uuml;m diğer yerel deniz hayat g&ouml;r&uuml;lmektedir.</p>
<p>Coral Cave &amp; T&uuml;rk Hamamı&nbsp; Coral Mağarası, girişinde dalış başlar. Mağara i&ccedil;inde inmeye g&ouml;r&uuml;lmeye değer bir duvar sizi bekliyor. Anemonlar sayısız &ccedil;eşitleri, marul mercan , deniz patlıcan ve dantel mercan bir&ccedil;ok formları g&ouml;rebilirsiniz. Bu mağaranın dip olarak yeni başlayanlar i&ccedil;in bir site değil 45m ve sizi takip dikey duvar 65 olduğunu . mağara bırakmak ve orfoz genellikle b&uuml;y&uuml;k s&uuml;ngerler &uuml;zerine dinlenme g&ouml;r&uuml;lmektedir duvar , takiben, T&uuml;rk Hamamı ulaşır. Bu, yukarıda g&uuml;zel manzara ve deniz kıyısı sizi bekliyor a&ccedil;ık bir mağara vardır.</p>
<p>Kızılada'nın Uygun deneyimli dalgı&ccedil; i&ccedil;in . 7m bir eğimli inen de iyi bir giriş noktası deniz yatağı . Inen , &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k orfoz ve kimin renkler meşale ışığı ile artabilir. &ccedil;ok s&uuml;nger ge&ccedil;mek Bir&ccedil;ok antik taşları burada bir amfitiyatro gelmiş g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor.</p>
<p>Zoe 's Cave Giriş bu mağaraya 17m yer almaktadır. seni g&uuml;zel dantel mercanları &ccedil;evrilidir mağara ve g&uuml;zel renklerini i&ccedil;inde seyahat gibi. 33m size bir t&uuml;nelden ge&ccedil;iyor ve iki renkli duvarlar arasında mağara bırakın , dalış planı doğru g&ouml;t&uuml;recektir , sen, &ccedil;oğu tatlı su yazmamız &ccedil;ok sayıda k&uuml;&ccedil;&uuml;k mağaralara ge&ccedil;mek ya da , sen duvar takip edersen sol , b&uuml;y&uuml;k orfoz altında iken gen&ccedil; kız balık sular yukarıda doldurmak y&uuml;zme g&ouml;r&uuml;lebilir.</p>
<p>B&uuml;y&uuml;k Reef Bu resif &uuml;st 20m yer almaktadır. Ahtapot, m&uuml;ren ve &ccedil;ok sayıda k&uuml;&ccedil;&uuml;k balık g&ouml;r&uuml;lebilir. dalış , g&uuml;ncel bir &ccedil;oğu , daha deneyimli dalgı&ccedil; i&ccedil;in uygundur. damla kapalı 50m iner. Moray &quot; , g&ouml;r&uuml;lebilir Nessie boyutunu m&uuml;ren b&uuml;y&uuml;k orfoz , barracudas ve deniz yaşamının pek &ccedil;ok diğer &ccedil;eşitleri gibi .</p>
<p>Amphora Bay tarih&ccedil;i ve aramızda arkeologlar i&ccedil;in, dalış yerinde deniz dibinin geri 300BC bug&uuml;ne amfora ile &ccedil;evrili olduğunu . giriş 6m mevcuttur , duvar aşağı 60m i&ccedil;in yama&ccedil;larında . Orada kerevit i&ccedil;in evler, palya&ccedil;o balığı , ahtapot, s&uuml;nger ve orfoz sağlayan iki b&uuml;y&uuml;k kaya oluşumları vardır.</p>
<p>Sam's Cellar Giriş 17 milyon at ve &ccedil;ıkış 8m yer almaktadır. Siz giriş ve 10m &ccedil;ıkışında yer 25m genişliğinde bir dağ 70m uzun yolculuğu . Bu mağarada iki noktada y&uuml;zey ve kaya oluşumları &ccedil;alışma ya da bir şarkı var, hava burada taze. B&uuml;y&uuml;k bir ışın genellikle mağaranın &ccedil;ıkışında g&ouml;r&uuml;l&uuml;r.</p>
<p>Kucuk Reef Bu resif bir&ccedil;ok ahtapot ev , k&uuml;&ccedil;&uuml;k renkli balık, deniz s&uuml;m&uuml;kl&uuml; b&ouml;cek ve s&uuml;nger olduğunu . Ayrıca daha deneyimli dalgı&ccedil; aracılığıyla seyahat &uuml;&ccedil; t&uuml;nel sunuyor. Bu 14 de bulunur - 18m ve 14 dan - uzunluğunda 29m değişir. Onlar Loş kadar meşaleler temel vardır. Sadece bir ya da iki dalıcı bir zaman dar ge&ccedil;it yolları nedeniyle ve mercan duvar girebilirsiniz..</p>
<p>Sualtı Dalış Turizmi</p>
<p>Dilimize aletli dalış olarak &ccedil;evrilen Scuba kavramı İngilizce&rsquo;deki &quot;Self Contained Underwater Breathing Aparatus&quot; tanımının baş harflerinden oluşan kısaltmadır. T&uuml;rk&ccedil;e&rsquo;deki anlamı ise kendinden yeterli su alanı soluma aygıtıdır. Bu sistem icat edilmeden &ouml;nceki dalış sistemlerinde, dalgı&ccedil;lara deniz &uuml;st&uuml;nden hava sağlanıyordu. Scuba&rsquo;nın icadından sonra hava tankları dalıcının sırtında taşınmaya başladı. Sistemi, 1943 yılında Kaptan Cousteau icat etti ve bu gelişerek g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki modern halini aldı.</p>
<p>DALIŞ TURU PROGRAMI ;</p>
<p>FETHIYE&ndash;KALKAN-FETHIYE</p>
<p>G&Uuml;N 1 ; <br />
Pick up havaalanından ve tekne transfer.<br />
kabin hoşgeldiniz kokteyli onboard sonra yerleşme .<br />
kaptan tarafından tekne tesislerine kokteyl, g&uuml;venlik ekipmanları , bazı temel acil durum prosed&uuml;rleri , tekne hayatını ve mavi yolculuğu sırasında Brifing . <br />
Akvaryum duvarında &ouml;ğleden sonra kontrol dalışta . Gecelik Turunc Bay bulunmaktadır.<br />
G&Uuml;N ; <br />
Sabah k&uuml;&ccedil;&uuml;k resif i&ccedil;in dalış olarak . Sarıyar da &ouml;ğleden sonra dalış i&ccedil;inde . Geceleme Gemiler adasında bulunmaktadır. K&uuml;&ccedil;&uuml;k bir gezi Gemiler adasında kalıntıları g&ouml;rebilirsiniz.<br />
G&Uuml;N 3 ; <br />
Sabah Kalkan Anfora resif i&ccedil;in dalış olarak . &Ouml;ğleden sonra Kalkan Panorama resif i&ccedil;in dalış i&ccedil;inde . Gecelik i&ccedil;inde Kalkan limanında .<br />
G&Uuml;N 4 ; <br />
Flying Fish Reef i&ccedil;in sabah Dalış. &Ouml;ğleden sonra kanyon resif i&ccedil;in dving olarak . G&uuml;vercin ada Gece dalışı . Gecelik Kaş limanı bulunuyor.<br />
G&Uuml;N 5 ; <br />
deneyimli dalgı&ccedil;lar u&ccedil;ağa bir dalış i&ccedil;in. &Ouml;ğleden sonra dalış resif Puke i&ccedil;in. Geceleme Kalkan .</p>
<p>G&Uuml;N 6 ; <br />
Dantel Mağarası i&ccedil;in sabah dalış i&ccedil;inde . &Ouml;ğleden sonra dalış yılında defne şeytana . Nihgt dalış ve Kova koyda overnight</p>
<p>G&Uuml;N 7 ; <br />
Diving around Fethiye . Disembarking in afternoon.</p>
<p>FİYATA DAHİL OLANLAR :</p>
<p>T&uuml;m dalış ekipmanları,<br />
14 dalış (iki gece dalışı ).<br />
Tam pansiyon ve T&uuml;rk kahvaltısı , &ouml;ğle yemeği, &ccedil;ay molası, akşam yemeği.<br />
Sigorta, m&uuml;rettebat ve hizmet , liman &uuml;cretleri temizlik .<br />
duş teknesi ve tatlı su i&ccedil;in Yakıt<br />
gemide bardan satın alınan hari&ccedil; t&uuml;m i&ccedil;ecekler, .<br />
Misafirlerimize kesintileri en aza indirmek i&ccedil;in, dalış hemen sonra bizim kompres&ouml;r &ccedil;alıştırın.<br />
Oksijen gemide ve en yakın Basın&ccedil; odası mevcuttur &Ouml;l&uuml;deniz'de en &ccedil;ok dalış 40 dakika i&ccedil;inde.<br />
Acil servisler VHF telsiz ile temasa ge&ccedil;ilebilir.</p>
<p>&nbsp;</p> Otel Fiyatı : 0,00 TL
Marestetour Özel Fiyatı :  0.
00
TL
Jeep Safari
Jeep Safari
Otel Fiyatı : 0,00 TL
Marestetour Özel Fiyatı :  0.
00
TL

Mareste Tour bir Cerrahoğulları İştirakıdır Anasayfa Mar Este Tur Vize İşlemleri Belgelerimiz Müşteri Hizmetleri İletişim Bilgileri